مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی' مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی

 

مدرس مدیریت استاد بازاریابی مدرس بازاریابی مدرس فروش مدرس برند مدرس مذاکره
 

مدرس مدیریت استاد مدیریت آموزش مدیریت تدریس مدیریت  مدرس مدیریت استاد مدیریت آموزش مدیریت تدریس مدیریت 

شورای شهر صدرا

لیست امید شهر صدرا

بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا شیراز 96

انتخابات شورای شهر صدرا شیراز 96 نامزد اطلاح طلب شهر صدرا

بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا شیراز 96

انتخابات شورای شهر صدرا شیراز 96 نامزد اطلاح طلب شهر صدرا

بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا شیراز 96

انتخابات شورای شهر صدرا شیراز 96

بهزاد حسین عباسی

استاد بهزاد حسین عباسی با 14 سال سابقه در عرصه کسب و کار و تدریس و آموزش دوره های مدیریت در سمینارها و کنفرانسهای مدیریت و مشاوره سازمانهای ایرانی هم اکنون با بررسی پایه ای شرکت ها و سازمانها راهکارهای مناسبی را برای برون رفت و یا ارتقاء ، گسترش و تصحیح وضعیت موجود ارائه نموده و این مورد را در قالب سمینار و دوره های آموزشی ارائه می نماید.

طبق دستور قرآن کریم : ‹‹ و امرهم شوری بینهم ›› و ‹‹ شاورهم فی الامر ›› شوراها ، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخـش ، روسـتا و نظـایر اینهـا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .
موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظـایف شـوراها را ایـن قـانون و قـوانین ناشی از آن معین می کند .


09121724677
Behzadabbasi.ir
Behzadabbasi.com
Behzad-abbasi.ir

کلمات کلیدی

بهزاد حسین عباسی

اخبار شهر صدرا

شورای شهر صدرا

انتخابات شورای شهر صدرا 96

اخبار انتخابات شهر صدرا

انتشار غیر قانونی لیست امید شهر صدرا

بهزاد حسین عباسی اصلاح طلب هستم

افتتاح بیمارستان پیوند اعضاء بوعلی سینا در شهر صدرا

اعتلافهای شهر صدرا

لیست انتخابات شورای شهر صدرا

قوانین شورای شهر

کاندیداهای شورای شهر صدرا

کاندیدای شورای شهر صدرا

نامزد اصلاحات در شیراز

لیست اصلاحات انتخابات شورای شهر صدرا

لیست اصلاحات انتخابات شورای شهر شیراز

استاد بهزاد حسین عباسی

انصراف از لیست امید به نفع اصلاح طلبان

نتایج انتخابات شهر صدرا

آرش جوکار عضو شورای شهر صدرا

کاظم قائدی عضو شورای شهر صدرا

مهدی کشاورزی عضو شورای شهر صدرا

مسعود رحیمی عضو شورای شهر صدرا

علی‌رضا فریدونی عضو شورای شهر صدرا

عبدالرضا اتحادپور عضو شورای شهر صدرا

رحمان چوبینه عضو شورای شهر صدرا

خسرو رزمجویی عضو شورای شهر صدرا

حمیدرضا صادقی عضو شورای شهر صدرا

اعلام نتایج انتخابات شورای شهر صدرا

ابوالحسن گودرزی عضو شورای شهر صدرا

۷۰ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

۳۱
ارديبهشت

نخستین فهرست رسمی از شمارش آرای انتخابات شورای شهر شیراز از 288 صندوق اخذ رای

⭕️فرماندار شیراز: این فهرست شامل مجموع آرای تجمیع شده 288 صندوق از 542 صندوق است و نهایی نیست

🔷 سیداحمدرضا دستغیب   52413
🔷 لیلا دودمان    46649
🔷 سید عبدالزاق موسوی   42018
🔶سیروس پاک فطرت    41413
🔷 نوذر امامی   41129
🔷 سولماز دهقانی    36727
🔷 نواب قائدی   35994
🔷 ابراهیم صبوری    35289
🔷 علی ناصری    34685
🔷 سینا بنی زمانی     32661
🔷 قاسم مقیمی    32341
🔷  احمد تنوری     31353
🔷  مهدی حاجتی     30244   
🔷  سعید نظری    28114
🔴  علی راستگو    24074
🔴سید کمال پاک فطرت    23103
🔶 محمدتقی تذروی     23039
🔶 محمدرضا هاجری     20680
🔶 رضا محمدیان     18856
🔶  زهرا یقطین     18530

  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
۳۱
ارديبهشت

نخستین فهرست رسمی از شمارش آرای انتخابات شورای شهر شیراز از 288 صندوق اخذ رای

⭕️فرماندار شیراز: این فهرست شامل مجموع آرای تجمیع شده 288 صندوق از 542 صندوق است و نهایی نیست

🔷 سیداحمدرضا دستغیب   52413
🔷 لیلا دودمان    46649
🔷 سید عبدالزاق موسوی   42018
🔶سیروس پاک فطرت    41413
🔷 نوذر امامی   41129
🔷 سولماز دهقانی    36727
🔷 نواب قائدی   35994
🔷 ابراهیم صبوری    35289
🔷 علی ناصری    34685
🔷 سینا بنی زمانی     32661
🔷 قاسم مقیمی    32341
🔷  احمد تنوری     31353
🔷  مهدی حاجتی     30244   
🔷  سعید نظری    28114
🔴  علی راستگو    24074
🔴سید کمال پاک فطرت    23103
🔶 محمدتقی تذروی     23039
🔶 محمدرضا هاجری     20680
🔶 رضا محمدیان     18856
🔶  زهرا یقطین     18530

  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
۳۱
ارديبهشت

نخستین فهرست رسمی از شمارش آرای انتخابات شورای شهر شیراز از 288 صندوق اخذ رای

⭕️فرماندار شیراز: این فهرست شامل مجموع آرای تجمیع شده 288 صندوق از 542 صندوق است و نهایی نیست

🔷 سیداحمدرضا دستغیب   52413
🔷 لیلا دودمان    46649
🔷 سید عبدالزاق موسوی   42018
🔶سیروس پاک فطرت    41413
🔷 نوذر امامی   41129
🔷 سولماز دهقانی    36727
🔷 نواب قائدی   35994
🔷 ابراهیم صبوری    35289
🔷 علی ناصری    34685
🔷 سینا بنی زمانی     32661
🔷 قاسم مقیمی    32341
🔷  احمد تنوری     31353
🔷  مهدی حاجتی     30244   
🔷  سعید نظری    28114
🔴  علی راستگو    24074
🔴سید کمال پاک فطرت    23103
🔶 محمدتقی تذروی     23039
🔶 محمدرضا هاجری     20680
🔶 رضا محمدیان     18856
🔶  زهرا یقطین     18530

  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
۳۱
ارديبهشت

نخستین فهرست رسمی از شمارش آرای انتخابات شورای شهر شیراز از 288 صندوق اخذ رای


⭕️فرماندار شیراز: این فهرست شامل مجموع آرای تجمیع شده 288 صندوق از 542 صندوق است و نهایی نیست


🔷 سیداحمدرضا دستغیب   52413

🔷 لیلا دودمان    46649

🔷 سید عبدالزاق موسوی   42018

🔶سیروس پاک فطرت    41413

🔷 نوذر امامی   41129

🔷 سولماز دهقانی    36727

🔷 نواب قائدی   35994

🔷 ابراهیم صبوری    35289

🔷 علی ناصری    34685

🔷 سینا بنی زمانی     32661

🔷 قاسم مقیمی    32341

🔷  احمد تنوری     31353

🔷  مهدی حاجتی     30244   

🔷  سعید نظری    28114

🔴  علی راستگو    24074

🔴سید کمال پاک فطرت    23103

🔶 محمدتقی تذروی     23039

🔶 محمدرضا هاجری     20680

🔶 رضا محمدیان     18856

🔶  زهرا یقطین     18530

  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
۳۱
ارديبهشت

نتیجه انتخابان شورای شهر شیراز شمارش آرای انتخابات شورای شهر شیراز 


نخستین فهرست رسمی از شمارش آرای انتخابات شورای شهر شیراز از 288 صندوق اخذ رای


⭕️فرماندار شیراز: این فهرست شامل مجموع آرای تجمیع شده 288 صندوق از 542 صندوق است و نهایی نیست


🔷 سیداحمدرضا دستغیب   52413

🔷 لیلا دودمان    46649

🔷 سید عبدالزاق موسوی   42018

🔶سیروس پاک فطرت    41413

🔷 نوذر امامی   41129

🔷 سولماز دهقانی    36727

🔷 نواب قائدی   35994

🔷 ابراهیم صبوری    35289

🔷 علی ناصری    34685

🔷 سینا بنی زمانی     32661

🔷 قاسم مقیمی    32341

🔷  احمد تنوری     31353

🔷  مهدی حاجتی     30244   

🔷  سعید نظری    28114

🔴  علی راستگو    24074

🔴سید کمال پاک فطرت    23103

🔶 محمدتقی تذروی     23039

🔶 محمدرضا هاجری     20680

🔶 رضا محمدیان     18856

🔶  زهرا یقطین     18530

  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
۳۰
ارديبهشت

لیست امید شهر صدرا

  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
۳۰
ارديبهشت

اعلام نتایج شورای شهر صدرا .

صدور اطلاعیه شماره 34 ستاد انتخابات کشور

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 34 خود پایان رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی را در سراسر کشور اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور متن اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (34)

با سپاس بیکران به درگاه خداوند متعال که توفیق خدمتگزاری به مردم شریف و بصیر ایران اسلامی را به ما عطا فرمود و تشکر از ملت همیشه در صحنه که در لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تجسم حماسه سیاسی را در پای صندوقهای اخذ رأی در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند و برگ زرین دیگری به دفتر حماسه های انقلاب اسلامی افزودند، پایان رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی را در سراسر کشور اعلام می نماید. 

اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی باید مراجعه کنندگان عزیز را  که در صف رأی دادن حضور دارند، به داخل شعبه هدایت نموده و سپس درب شعبه  را بسته و از حاضرین  رأی گیری تا ساعت 24 بعمل آورند ، سپس دربهای خروجی شعبه را بسته، مرحله شمارش آراء را با اولویت شمارش آرای ریاست جمهوری، طبق قوانین مربوط به هر انتخابات و آیین نامه های اجرایی آنها آغاز نمایند.

فرصت را مغتنم شمرده و از همه کسانی که از ساعات آغازین امروز با دلهایی مملو از ایمان و عشق به آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای والای مقام معظم رهبری در انتخابات حضور یافتند، تقدیر و تشکر می نماییم.

 ستاد انتخابات کشور   

 

 

  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
۳۰
ارديبهشت

صدور اطلاعیه شماره 34 ستاد انتخابات کشور

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 34 خود پایان رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی را در سراسر کشور اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور متن اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (34)

با سپاس بیکران به درگاه خداوند متعال که توفیق خدمتگزاری به مردم شریف و بصیر ایران اسلامی را به ما عطا فرمود و تشکر از ملت همیشه در صحنه که در لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تجسم حماسه سیاسی را در پای صندوقهای اخذ رأی در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند و برگ زرین دیگری به دفتر حماسه های انقلاب اسلامی افزودند، پایان رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی را در سراسر کشور اعلام می نماید. 

اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی باید مراجعه کنندگان عزیز را  که در صف رأی دادن حضور دارند، به داخل شعبه هدایت نموده و سپس درب شعبه  را بسته و از حاضرین  رأی گیری تا ساعت 24 بعمل آورند ، سپس دربهای خروجی شعبه را بسته، مرحله شمارش آراء را با اولویت شمارش آرای ریاست جمهوری، طبق قوانین مربوط به هر انتخابات و آیین نامه های اجرایی آنها آغاز نمایند.

فرصت را مغتنم شمرده و از همه کسانی که از ساعات آغازین امروز با دلهایی مملو از ایمان و عشق به آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای والای مقام معظم رهبری در انتخابات حضور یافتند، تقدیر و تشکر می نماییم.

 ستاد انتخابات کشور   

 

 

  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
۲۴
ارديبهشت

لیست امید شهر صدرا

  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
۲۴
ارديبهشت

انصراف بهزاد حسین عباسی از انتخابات به نفع اصلاح طلبان

تاریخ:23/02/1396

به نام دگرگون کننده حالها

زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز            آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد

اصلاح طلبی یک اعتقاد است و خدمت به مردم یک تخصص

مردم غیور شهر صدرا، دوستان، و حامیان بزرگوار پیشرفت شهری

با سلام

      ابتدا لازم میدانم تشکر و قدردانی خود را از حمایتهای بیدریغ مردم محترم شهر صدرا، اساتید محترم دانشگاه، پرسنل محترم شرکتهای خصوصی و دولتی (که از طرح های توسعه شهری که برای شهر صدرا در نظر گرفته بودم ابراز حمایت کرده بودند) اعلام دارم.

بزرگترین افتخار بنده اصلاح طلبی بوده و هیچ گاه از این مهم دست نخواهیم کشید، و تمام تلاش خود را در جهت موفقیت طرح های اجرایی و برنامه ریزی و توسعه شهری خواهم نمود.

با توجه به افتخار امضای میثاق نامه حذب اصلاح طلبان استان فارس برای حضور در لیست امید شهر صدرا توسط بنده و عدم انتشار لیست در انتخابات شورای شهر سال 1396 اعلام می دارم، با توجه به نگرانی های برای مردم صدرا همچنان به حذب اصلاح طلبان وفادار بوده و با نظر به مفاد میثاق نامه از شرکت در انتخابات به نفع اصلاح طلبان صدرا انصراف میدهم.

37 برنامه اجرایی و استراتژیک مدیریت شهر صدرا که درمدت 7ماه با مشاهده ریز به ریز مشکلات شهری و تلاشهای شبانه روزی تدوین و به همراه طرح اشتغال و کارآفرینی آماده شده است، تعهد می نمایم در صورت تمایل اعضای جدید شورای شهر صدرا با کمال میل موارد را تقدیم بزرگواران نمایم. تا آنها نیز در صورت تمایل در مدیریت شهری این موارد را به کار گیرند.

ضمن عرض عذرخواهی بدلیل انصراف از مردم فهیم صدرا، دوستان حامیان و تمام بزرگوارانی که در این مدت یار و یاور اینجانب و طرح تدوین پیشنهادی شهر صدرا  بودند، به استحضار می رساند اصلاحات همیشه برای بنده یک اعتقاد است و آرزو دارم انشاالله در سایه رهبری معظم انقلاب و امام زمان(عج)دولت اصلاحات  موفق در اجرای سیاستهای خود  برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه و علی خصوص شهر صدرا باشد.

و در آخر به همه دوستان بزرگواران و یاران همیشگی خود توصیه می کنم با حضور درانتخابات و انتخاب اصلاح طلبان واقعی در انتخابات انشاالله  شاهد مدیریت شهری بهینه باشیم.

و درآخر تمام دوستان و بزرگوارانی که در این مدت در کنار اینجانب حمایت خود را اعلام نمودند فراموش نخواهم کرد و در ذهنم ماندگار خواهند شد.

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست،

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود،

صحنه پیوسته بجاست،

خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

 

بهزادحسین عباسی 

لیست امید شهر صدرا

  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی' مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی

مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی' مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی