مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی' مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی

 

مدرس مدیریت استاد بازاریابی مدرس بازاریابی مدرس فروش مدرس برند مدرس مذاکره
 

مدرس مدیریت استاد مدیریت آموزش مدیریت تدریس مدیریت  مدرس مدیریت استاد مدیریت آموزش مدیریت تدریس مدیریت 

شورای شهر صدرا

لیست امید شهر صدرا

بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا شیراز 96

انتخابات شورای شهر صدرا شیراز 96 نامزد اطلاح طلب شهر صدرا

بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا شیراز 96

انتخابات شورای شهر صدرا شیراز 96 نامزد اطلاح طلب شهر صدرا

بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا شیراز 96

انتخابات شورای شهر صدرا شیراز 96

بهزاد حسین عباسی

استاد بهزاد حسین عباسی با 14 سال سابقه در عرصه کسب و کار و تدریس و آموزش دوره های مدیریت در سمینارها و کنفرانسهای مدیریت و مشاوره سازمانهای ایرانی هم اکنون با بررسی پایه ای شرکت ها و سازمانها راهکارهای مناسبی را برای برون رفت و یا ارتقاء ، گسترش و تصحیح وضعیت موجود ارائه نموده و این مورد را در قالب سمینار و دوره های آموزشی ارائه می نماید.

طبق دستور قرآن کریم : ‹‹ و امرهم شوری بینهم ›› و ‹‹ شاورهم فی الامر ›› شوراها ، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخـش ، روسـتا و نظـایر اینهـا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .
موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظـایف شـوراها را ایـن قـانون و قـوانین ناشی از آن معین می کند .


09121724677
Behzadabbasi.ir
Behzadabbasi.com
Behzad-abbasi.ir

کلمات کلیدی

بهزاد حسین عباسی

اخبار شهر صدرا

شورای شهر صدرا

انتخابات شورای شهر صدرا 96

اخبار انتخابات شهر صدرا

انتشار غیر قانونی لیست امید شهر صدرا

بهزاد حسین عباسی اصلاح طلب هستم

افتتاح بیمارستان پیوند اعضاء بوعلی سینا در شهر صدرا

اعتلافهای شهر صدرا

لیست انتخابات شورای شهر صدرا

قوانین شورای شهر

کاندیداهای شورای شهر صدرا

کاندیدای شورای شهر صدرا

نامزد اصلاحات در شیراز

لیست اصلاحات انتخابات شورای شهر صدرا

لیست اصلاحات انتخابات شورای شهر شیراز

استاد بهزاد حسین عباسی

انصراف از لیست امید به نفع اصلاح طلبان

نتایج انتخابات شهر صدرا

آرش جوکار عضو شورای شهر صدرا

کاظم قائدی عضو شورای شهر صدرا

مهدی کشاورزی عضو شورای شهر صدرا

مسعود رحیمی عضو شورای شهر صدرا

علی‌رضا فریدونی عضو شورای شهر صدرا

عبدالرضا اتحادپور عضو شورای شهر صدرا

رحمان چوبینه عضو شورای شهر صدرا

خسرو رزمجویی عضو شورای شهر صدرا

حمیدرضا صادقی عضو شورای شهر صدرا

اعلام نتایج انتخابات شورای شهر صدرا

ابوالحسن گودرزی عضو شورای شهر صدرا

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کاندیدای شورای شهر صدرا» ثبت شده است

۳۰
فروردين

کمیسیون های شورا


 استاد بهزاد حسین عباسی


شورا می‌تواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیون هایی با شرکت اعضای خود موافقت کرده و تعداد آن ها را افزایش یا کاهش دهد  .


تعداد اعضای هر کمیسیون از سه تا پنج نفر بوده و هر یک از اعضای شورا موظف است حداقل عضو یک کمیسیون باشد . مدت عضویت هر یک از اعضا در آن از تاریخ ابلاغ حکم به مدت یکسال می باشد .


هر یک از اعضای شورا موظفند بر حسب سوابق و اطلاعات و تخصص خود با رعایت اولویت در یکی از     کمیسیون های اصلی شورا عضویت داشته باشد .


اعضای کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا توسط شورا برای مدت یک سال انتخاب می شوند .


 جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ می شود . جلسات هر کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمی و تصمیمات با اکثریت آرا (سه نفر ) قانونی است  .


 هریک از کمیسیون ها در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب خواهد کرد . منشی کمیسیون مخبر کمیسیون نیز خواهد بود .


 رئیس شورا پیشنهادهای رسیده را با توجه به موضوع آن با تعیین مهلت برای اعلام نظر به کمیسیون مربوط ارسال می‌دارد و مقرر می‌کند که همزمان نسخه‌ای از پیشنهادات مذکور در اختیار سایر اعضای شورا نیز قرار گیرد تا هر کس نظری دارد به کمیسیون مربوط ارایه نماید .


 هریک از کمیسیون ها مکلفند نسبت به موضوعات احاله شده از طرف شورا ظرف مهلت تعیین شده از طرف رئیس شورا و در صورت عدم تعیین مدت از طرف رئیس شورا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند . در صورتی که کمیسیون  برای بررسی موضوعی نیازمند مهلت بیشتری باشد با درخواست از رئیس شورا اقدام خواهد کرد . کمیسیون ها می‌توانند برای بررسی مطالب محوله از نظرات کارشناسان و مشاورانی که دعوت می‌نمایند بهره‌مند شده و عندا‌لاقتضاء حق الزحمه مناسبی نیز با تصویب شورا به آنان پرداخت کنند .


 پیشنهادات واصله به کمیسیون در صورتی که مرتبط با شهرداری باشد،  با حضور شهردار و با نماینده وی، که بدون حق رأی و برای ادای توصیحات در جلسات شرکت می‌کند،  رسیدگی خواهد شد .


هر کمیسیون موظف است جلسات خود را در محل ثابتی، که توسط هیات رئیسه شورا و در داخل شورا تعیین می شود، تشکیل دهد .


هر کمیسیون موظف است زمان های  ثابتی را جهت بررسی مسائل و موارد ارجاعی تعیین و مراتب را به هیات رئیسه اعلام نماید تا در تقویم ماهانه برنامه کار شورا درج و اعلام شود .


دستور جلسات کمیسیون ، تنها بر اساس موارد ارجاعی از سوی رئیس شورا توسط منشی (مخبر) کمیسیون تنظیم و به امضای رئیس کمیسیون با ضمائم مربوط حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری جلسات در اختیار اعضای کمیسیون، مسئولین اجرایی ذی ربط قرار می گیرد .


در صورتی که کمیسیون در موارد مربوط به وظایف و حیطه خود خواستار بررسی و تهیه طرح  باشد، موضوع را در کمیسیون مطرح و در صورت تصویب پیشنهاد طرح را به هیات رئیسه اعلام می نماید، تا در صورت تأئید توسط هیات رئیسه از طریق نامه رسمی جهت اقدام به کمیسیون مربوط ارجاع و مورد اقدام قرار گیرد .


در هر صورت بررسی ها و فعالیت های کمیسیون بدون ارجاع از سوی هیات رئیسه (رئیس شورا) فاقد وجاهت قانونی است .


کمیسیون موظف است موارد ارجاعی از سوی رئیس شورا را مورد بررسی قرار داده و با دعوت کارشناسان ذی ربط ، گزارش نهایی را در ظرف مدت تعیین شده تدوین و طی نامه رسمی به هیات رئیسه شورا ارائه نماید .


در مواردی که بنا به پیشنهاد هیات رئیسه و یا در قالب طرح پیشنهادی از سوی اعضا، نیاز به تشکیل کمیسیون های خاص  باشد با تصویب شورا کمیسیون های مزبور تشکیل می گردد . کمیسیون ها نیز تابع مقررات کمیسیون های دائمی و اصلی شورا بوده و هیات رئیسه شورا مسئول هماهنگی تشکیل این کمیسیون ها می باشد .

کمیسیون های اصلی و دائمی شورا

 به منظور بررسی ، اصلاح و تکمیل لوایح شهرداری و طرح های ارائه شده از سوی اعضای شورا و گزارش های ارائه شده و تبیین وظایف شورای اسلامی شهر تهران و آنچه که در قانون و سایر قوانین و مقررات که بر عهده شورای اسلامی شهر تهران می باشد سه کمیسیون اصلی به شرح ذیل در شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می شود 

 الف : کمیسیون برنامه وبودجه و امور حقوقی 

ب   : کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و امور ورزشی

ج    : کمیسیون عمران و خدمات شهری 

موضوعات کلی در حوزه بررسی هر کمیسیون به شرح ذیل می باشد :

الف – کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی شامل : مسائل اقتصادی ، مالی ، برنامه ریزی ، محاسبات و بودجه ، تفریغ بودجه ، امور درآمد ، امور اداری و تشکیلاتی ، حسابداری و حسابرسی و امور حقوقی .

ب – کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و امور ورزشی شامل : مسائل فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی و پرورشی ، اجتماعی بهداشتی ، ورزشی، تفریحی ، هنری، تعاونی و رفاهی 

ج – کمیسیون عمران و خدمات شهری شامل : مسائل حمل و نقل و ترافیک ، فنی و مهنـدسی ، عمـران ، معـماری و شهـرسازی ، فضـای سبـز و کلیـه امور خدمات شهری اعم از جمع آوری ، حمل و بازیافت و دفـع مـواد زاید ، آلودگی هـوا ، صـوت ، آب و خـاک ، ایمنـی و آتـش نشانی  .

کمیسیون های فرعی شورا

الف: کمیسیون نامگذاری

ب : کمیسیون باغات

 ج :  کمیسیون بند 20

د: کمیسیون ماده 38

  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
۳۰
فروردين

رویکرد برنامه ریزی آموزشهای مدیریتی رویکردی با حل مسئله و قابلیت جلوگیری از مشکل است. در سال های اخیر، تقریبا تمامی سازمان ها و تجارت ها به اهمیت آموزش سازمانی پی برده اند. تفاوت میان سازمان هایی که از ابزار آموزش سازمانی استفاده کرده اند و موفق شده اند در نحوه بکارگیری آموزش سازمانی است.

نکته ای که در مدیریت استراتژیک مهم است یادآور شد این است که کمک میکند تا تجارت و یا کسب و کار همراستا با بازار و مشتریان خود حرکت کند و اطمینان می دهد که استراتژی درستی را برای ادامه انتخاب می کند.

مطالعات نشان می دهد که تجارت هایی که از مدیریت استراتژیک بهره می گیرند، بسیار از نظر سودآوری مالی و رضایتمندی مشتری موفق تر هستند. هنگامی که شرکت ها برنامه ریزی استراتژیک خود را با نگاهی به آینده سر و سامان می دهند و آن ها را اولویت بندی می کنند در واقع بر روی آینده خود کنترل خواهند داشت؛ بالخص که امروزه آینده مدام در حال تغییر است. چنین شرکت هایی از ثبات بیشتری نسبت به آنهایی که از ابزار برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک استفاده نمی کنند، برخوردار می باشند.

استاد بهزاد حسین عباسی


  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی' مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی

مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی' مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی